• 8000 1008
  • P-Pk 9-17

Sirds Un Asinsvadu (Kardiovaskulārā) Sistēma Renīna-Angiotenzīna Sistēmu Ietekmējoši Līdzekļi Angiotenzīna Ii Receptoru Antagonisti, Monopreparāti

Angiotenzīna Ii Receptoru Antagonisti, Monopreparāti