Reģistrēties

8000 1008

Privātuma politika

Pārzinis un tā kontaktinformācija ir:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Magnum Veterinārija”Ulbrokas iela 23, Rīga, LV-1021

Reģistrācijas Nr. 40003619306
Elektroniskā pasta adrese: magnum@magnumvet.lv

Kontakttālruņa numurs: 8000 1008

Pārzinis rūpējas par privātuma un personas datu aizsardzību, ievēro datu subjektu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem datu privātuma jomā.

Šīs privātuma politikas (turpmāk – Privātuma politika) mērķis ir sniegt datu subjektiem informāciju par to, kādā veidā Pārzinis apstrādā datu subjektu personas datus, proti informāciju par personas datu apstrādi, nolūku, tiesisko pamatu, apjomu un aizsardzību, kā arī apstrādes termiņiem, datu subjektu tiesībām.

1. Ko nozīmē Privātuma politika?

Privātuma politiku piemēro attiecībā uz:

-fiziskām personām – Pārziņa pārdoto preču vai piedāvāto pakalpojumu saņēmējiem (tajā skaitā potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem);

-fiziskām personām, kas veic vai ir veikušas saraksti ar Pārzini;

-Pārziņa interneta mājaslapas (turpmāk – Vietne) apmeklētājiem;

-Pārziņa rīkoto pasākumu un semināru/ vebināru dalībniekiem.

Tiek uzskatīts, ka Jūs esat iepazinies un piekritis ievērot Privātuma politiku, ja esat apmeklējis Vietni, reģistrējies tajā vai iegādājies Vietnē nopērkamos produktus, vai reģistrējies atsevišķā Pārziņa uzturētā vai norādītā reģistrācijas platformā, vai aizpildījis anketu, piesakoties Pārziņa rīkotajam pasākumam vai semināram/ vebināram.

2. Kādu informāciju Pārzinis apkopo?

Piedāvājot Jums Privātuma politikas 1.punktā minētos pakalpojumus, Pārzinis var apkopot, saglabāt un izmantot šādus personas datus:

-informāciju, kuru Pārzinis lūdz sniegt, kad Jūs reģistrējaties un (vai) veicat pirkumus Vietnē, vai reģistrējaties dalībai Pārziņa rīkotajam pasākumam vai semināram/ vebināram Pārziņa norādītajā platformā vai aizpildot tam paredzētu anketu, tostarp vārdu, uzvārdu, elektroniskā pasta adresi, mobilā tālruņa numuru, maksājuma datus (bankas datus) un citu informāciju, kas nepieciešama, lai pasūtītu un piegādātu preci vai reģistrētu Jūsu dalību Pārziņa rīkotajā pasākumā/seminārā/ vebinārā;

-informāciju par Jūsu datoru, Jūsu apmeklējumiem un pirkumiem Vietnē, tostarp Jūsu IP adresi, kā arī laiku un datumu, kad reģistrējāties Vietnē;

-jebkuru citu informāciju, kuru varat Pārzinim sniegt Vietnes un piedāvāto pakalpojumu izmantošanas laikā vai sazinoties ar Pārzini.

3. Sīkdatnes

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt, ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas pieredzi. Lietotājs var atspējot vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietņu funkcijas.

Tehniskās jeb nepieciešamās sīkdatnes - ļauj lietotājam pārlūkot vietni, platformu vai lietojumprogrammu, kā arī izmantot dažādas šajos pakalpojumos iekļautās iespējas. Tās ir sīkdatnes, kas tiek izmantotas, lai nodrošinātu Vietnes darbību un pārvaldību, kas ļauj veikt vietnes funkcijas un nodrošināt paredzētos pakalpojumus, piemēram, kontrolēt datu plūsmu un saziņu, identificēt sesiju, saglabāt pirkuma grozam pievienotos elementus, pabeigt maksājumu procesu, pārvaldīt maksājumu, atklāt un novērst krāpnieciskas darbības, reģistrēšanās pasākumam vai dalības pieprasījumu aizpildīšana, apmeklējumu skaitīšana, lai izrakstītu rēķinus par programmatūras licencēm, kas ļauj pakalpojumu izmantot (tīmekļa vietne, platforma vai lietojumprogramma), drošības elementu izmantošana pārlūkošanas laikā, satura saglabāšana video vai audio apraidei, dinamiska satura iespējošana (piemēram, animācijas teksta vai attēla ielāde) vai satura koplietošana sociālajos medijos.

Šī Vietne satur nepieciešamās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai Vietnes apmeklētāji spētu pārvietoties Vietnē un lietot tās funkcijas. Bez šim sīkdatnēm Pārzinis nevar nodrošināt Vietnes apmeklētāju pieprasītos pakalpojumus un Vietnes funkcionalitāti.

Apmeklējot Vietni, apmeklētājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot Vietni, apmeklētājs apstiprina, ka ir iepazinies ar noteikumiem par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, un tiem piekrīt. Attiecīgi, sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir apmeklētāja piekrišana.

Ja apmeklētājam rodas jautājumi par sīkdatņu izmantošanu, lūdzam sazināties ar Pārzini, nosūtot e-pasta vēstuli uz adresi magnum@magnumvet.lv.

4. Jūsu personas datu izmantošana

Apkopotos personas datus Pārzinis izmanto tikai mērķiem, kas ir norādīti Privātuma politikā.

Jūsu personas datus Pārzinis var izmantot, lai:

-sniegtu Jums iespēju lietot Vietni un piedāvātos pakalpojumus;

-noslēgtu ar Jums līgumu un to pildītu;

-piegādātu Vietnē nopirkto preci;

-izrakstītu un nosūtītu Jums rēķinus;

-iekasētu un apkopotu Jūsu veiktos maksājumus;

-nosūtītu Jums paziņojumus un sarakstītos ar Jums;

-atspoguļotu informāciju par iepriekšējiem pirkumiem;

-nodrošinātu Jūsu dalību Pārziņa organizētajos korporatīvajos vai profesionālās pilnveides (piemēram, seminārs, vebinārs, lekcija u.tml.) pasākumos;

-nosūtītu pa pastu, elektronisko pastu vai citādā veidā Pārziņa jaunumus un citu ar Pārziņa sniegtajiem pakalpojumiem saistītu informāciju, kuru uzskatām par Jums nepieciešamu (ja turpmāk nevēlaties saņemt mārketinga paziņojumus, varat jebkurā laikā atteikties no šāda veida jaunumu un informācijas saņemšanas, paziņojot Pārzinim pa elektronisko pastu vai uzklikšķinot uz interaktīvās saites zem saņemtā paziņojuma).

Jūsu personas dati netiek glabāti ilgāk par laiku, kas ir nepieciešams apkopoto datu mērķim. Kad personas dati vairs nebūs vajadzīgi vai beigsies noteiktais termiņš, tie tiks iznīcināti.

Tiešais mārketings

Pārzinis var Jums nosūtīt pa elektroniskajiem saziņas līdzekļiem (elektronisko pastu, īsziņā vai citādā veidā) informāciju par produktiem, kas līdzīgi tiem, kurus Jūs pirkāt Vietnē, un nodot Jūsu datus tiem datu saņēmējiem, kuri izmanto personas datus, kurus Jūs esat nodevis Vietnes administratoram tiešajiem mārketinga mērķiem. Šo informācijas saņēmēju saraksts var mainīties, bet mērķis paliks nemainīgs; ja vēlaties saņemt informācijas saņēmēju sarakstu, paziņojiet Pārzinim par to pa elektronisko pastu uz adresi: magnum@magnumvet.lv.

Ja nevēlaties saņemt tiešā mārketinga piedāvājumus, tad varat paziņot par savu atteikumu, rakstot uz elektroniskā pasta adresi: magnum@magnumvet.lv vai uzklikšķinot uz atbilstošās saites katrā Jums nosūtītajā tiešā mārketinga paziņojumā.

5. Informācijas izpaušana

Pārzinis var informāciju par Jums izpaust saviem darbiniekiem, vadītājiem, starpniekiem, piegādātājiem un darbu apakšuzņēmējiem, ja tas ir pamatoti nepieciešams, lai piegādātu preces, kuras esat nopircis Vietnē, un, lai Jums atspoguļotu iepriekšējo pirkumu vēsturi, vai citiem mērķiem, kurus paredz Privātuma politika.

Pārzinis var izpaust informāciju par Jums arī tad, ja:

-Pārzinim tas jādara saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

-jāaizsargā savas tiesības vai intereses (tostarp jāizpauž informācija par Jums trešajām personām, lai atgūtu parādus).

Personīgā informācija trešajām personām netiek izpausta mērķim, kas nav paredzēts Privātuma politikā.

Pārzinis personas datus neizpauž nesaistītām trešajām personām, ja vien tas nav nepieciešams normatīvo aktu izpildei, Jūsu lūgumu izpildīšanai, vai citā tiesiski akceptējamā veidā. Pārzinis var izpaust informāciju par Jums, ja ir jāaizsargā Pārziņa tiesības vai intereses.

Par izpaušanu netiek uzskatīta personas datu nodošana personām, kas ir Pārziņa darbinieki vai personas datu apstrādātāji un uz attiecīga līguma pamata sniedz Pārzinim nepieciešamu pakalpojumu.

6. Jūsu personas datu drošība

Jūsu personas dati tiek apstrādāti, ievērojot normatīvo aktu prasības datu privātuma jomā. Apstrādājot Jūsu personas datus, Pārzinis izmanto tehniskos drošības līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, izmaiņām, izpaušanas, kā arī jebkuras citas nelikumīgas apstrādes.

Jūsu personas datu aizsardzībai Pārzinis izmanto dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Jūsu personas dati ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam, tikai pilnvarotām personām.

Visi pakalpojumu sniedzēji, kas Pārziņa uzdevumā veic personas datu apstrādi, ir informēti par pasākumu kopumu, kas tiem jāveic, lai nodrošinātu Jūsu personas datu konfidencialitāti un aizsardzību.

Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ).

7. Jūsu tiesības

Reģistrējoties par Vietnes lietotāju vai citādi izmantojot Vietnē piedāvātos pakalpojumus, tostarp iegādājoties preci vai reģistrējoties dalībai Pārziņa rīkotajā pasākumā vai seminārā/ vebinārā, Jūs apstiprināt, ka esat iepazinies ar Privātuma politiku un piekrītat tai, piešķirot Pārzinim tiesības apkopot, saglabāt, sistematizēt, izmantot un apstrādāt Privātuma politikā paredzētajiem mērķiem Jūsu nodotos personas datus.

Jums ir šādas tiesības saistībā ar saviem personas datiem:

-Tiesības piekļūt informācijai. Jums ir tiesības saņemt informāciju par to, kāpēc un kā tiek apstrādāti Jūsu personas dati. Jums ir tiesības bez maksas saņemt Pārziņa rīcībā esošo Jūsu personas datu kopiju plaši izmantotā elektroniskā formātā.

-Tiesības labot. Jums ir tiesības panākt neprecīzu vai nepilnīgu personas datu labošanu vai papildināšanu bez nepamatotas kavēšanās.

-Tiesības ierobežot apstrādi. Jums ir tiesības panākt savu personas datu apstrādes ierobežošanu, ja jūs iebilstat pret to un Pārzinim nav leģitīmu pamatu turpināt apstrādi; ja Jūs apstrīdat datu precizitāti (uz laiku, kurā tiek pārabudīta datu precizitāte); ja apstrāde ir pretlikumīga vai; ja dati nepieiciešami, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības un Pārzinim dati vairs nav nepieciešami.

-Tiesības „tikt aizmirstam”. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei un panākt savu personas datu dzēšanu bez nepamatotas kavēšanās, tiklīdz dati vairs nav nepieciešami, lai sniegtu Jūsu pieprasītos pakalpojumus un ievērotu normatīvo aktu prasības.

-Tiesības iebilst. Jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret datu apstrādi, ja vien tas nav nepieciešams sabiedrības interesēs veicamam uzdevumam vai apstrādei nepastāv neapstrīdami likumīgs pamats.

-Tiesības uz datu pārnesamību. Jums ir tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kurus esat sniedzis Pārzinim, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un Jums ir tiesības minētos datus nosūtīt citam pārzinim, ja vien tas ir tehniski iespējams vai ja pārnešana nelabvēlīgi neietekmē citu personu tiesības un brīvības. Tiesības uz datu pārnesamību Jūs varat izmantot, ja datus par sevi esat sniedzis līguma izpildei vai pamatojoties uz piekrišanu.

Jūs varat iesniegt rakstveida iesniegumu (pa pastu vai elektronisko pastu) Pārzinim uz kontaktinformācijā norādīto adresi vai e-pastu.

Jūsu iesniegums tiek izskatīts bez liekas kavēšanās un atbilde tiek sniegta ne vēlāk kā viena mēneša laikā no tā saņemšanas dienas. Gadījumā, ja pieprasījuma izpilde aizņem ilgāku laiku, Pārzinim ir tiesības pagarināt tā izpildi vēl par diviem mēnešiem, bet šajā gadījumā Jūs par to tiksiet informēts viena mēneša laikā.

Atbildot uz Jūsu iesniegumu, šāda informācija tiek sniegta rakstveidā, nosūtot to uz Jūsu norādīto pasta vai elektroniskā pasta adresi.

Ja, saņemot iesniegumu, mums rodas šaubas par iesniedzēja identitāti, mums ir tiesības pieprasīt iesniedzēja personību apliecinošu dokumentu vai šā dokumenta kopiju.

8. Atbildība

Reģistrējoties Vietnē, Jūs uzņematies atbildību par savas paroles un lietotāja datu konfidencialitāti, kā arī par jebkuru ar Jūsu parolu un lietotāja datiem veiktu darbību (informācijas nodošanu, veicot pasūtījumus, utt.) mūsu Vietnē. Ja mūsu Vietnē piedāvātos pakalpojumus izmanto trešā persona, izmantojot Jūsu reģistrācijas datus, uzskatāms, ka informāciju nododat un izmantojat Jūs. Ja Jūs pazaudējat savus reģistrācijas datus, tad par to ir nekavējoties jāziņo Pārzinim pa pastu, tālruni vai elektronisko pastu.

Jūs apliecināt, ka Pārzinim nodotie dati ir precīzi, pareizi un detalizēti. Ja Jūsu iepriekš iesniegtie dati (kontaktinformācija) ir mainījusies, lūdzam Pārzinim par to paziņot, izmantojot elektronisko pastu. Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, kas radušies saistībā ar to, ka Jūs iesniedzāt nepareizus vai nepietiekamus datus vai nepaziņojāt par izmaiņām tajos.

Gadījumā, ja Jūs norādat Pārzinim citas personas datus, tad Jums ir pienākums nodrošināt, ka Jums ir tiesisks pamats šādu datu sniegšanai un persona Jūs ir pilnvarojusi datus sniegt Pārzinim.

9. Privātuma politikas izmaiņas

Pārzinim ir tiesības jebkurā laikā atjaunot vai mainīt Privātuma politiku. Šāda atjaunota vai izmainīta Privātuma politika stājas spēkā kopš publicēšanas brīža Vietnē.

Apmeklējot Vietni Jūs apliecināt, ka Jūs esat informēts par izmaiņām Privātuma politikā un piekrītat spēkā esošai Privātuma politikas versijai.

Kārtējais Privātuma politikas atjauninājums ir veikts 02.10.2023.

Magnum Veterinārija SIA

PBLC Biznesa Centrs
Ulbrokas 23, Rīga, LV-1021

Skatīt karti

Kontaktinformācija

T. +371 6716 0091

magnum@magnumvet.lv

Magnum

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, tu piekrīti sīkdatņu lietošanas noteikumiem!