Reģistrēties

8000 1008

UNIFERON 200MG/ML INJ 200ML CŪKĀM

ATĶ kods
QB03AC90
Aktīvā viela
dzelzs dekstrāns
Ražotājs
PHARMACOSMOS AS (VET)
Kategorija(s)
Dzelzs (iii), parenterālie preparāti
Uzglabāšana
Room temperature
  • Lai redzētu cenas, lūdzu, ieejiet sistēmā!

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA V/MRP/10/0035 Uniferon 200 mg/ml šķīdums injekcijām cūkām Iron(III) (iron(III) hydroxide dextran complex) REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI Pharmacosmos A/S, Roervangsvej 30, DK-4300 Holbaek, Dānija VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS Uniferon 200 mg/ml šķīdums injekcijām cūkām, Iron(III) (iron(III) hydroxide dextran complex) AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS Uniferon 200 mg/ml ir tumši brūns, necaurspīdīgs šķīdums. Katrs ml satur 200 mg dzelzs(III) dzelzs(III) hidroksīda dekstrāna kompleksa formā. INDIKĀCIJA(S) Sivēniem: dzelzs deficīta anēmijas ārstēšanai un profilaksei. KONTRINDIKĀCIJAS Neievadīt sivēniem ar iespējamu E vitamīna un/vai selēna deficītu. Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu. Dzelzs dekstrānu nedrīkst ievadīt vecākām cūkām, jo preparāts var iekrāsot dzīvnieku gaļu, kas ir vecāki par 4 nedēļām. NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS Pēc dzelzs dekstrāna parenterālu preparātu ievadīšanas sivēni ir miruši ļoti reti. Šie nāves gadījumi tika saistīti ar ģenētiskiem faktoriem vai E vitamīna un/vai selēna deficītu. Daži ziņojumos minēti sivēnu nāves gadījumi ir skaidroti ar pastiprinātu uzņēmību pret infekciju retikuloendoteliālās sistēmas pārejošas bloķēšanas dēļ. Ir iespējamas pastiprinātas jutības reakcijas. Ja šīs veterinārās zāles tiek ievadītas intramuskulāri, injekcijas vietā var izveidoties pārejošas audu krāsas izmaiņas un kalcifikācija. Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. MĒRĶA SUGAS Cūkas (sivēni) DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN PAŅĒMIENA Ievadīt intramuskulāri vai subkutāni. 200 mg dzelzs kā dzelzs dekstrāna katram sivēnam, kas atbilst 1 ml preparāta katram sivēnam. Profilakse: viena injekcija 1–4 dienu vecumā. Ārstēšana: viena injekcija. Tā kā subkutāni ievadīta dzelzs dekstrāna bioloģiskā pieejamība ir pētīta maz, preparātu ieteicams ievadīt intramuskulāri. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI Jāizmanto ierastās aseptiskās metodes preparātu injicēšanai. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ Nulle dienas. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā. Sargāt no sasalšanas. Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā pēc ”Derīgs līdz”. Derīgums pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas temperatūrā līdz 25?C. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst maisīt kopā ar citām veterinārajām zālēm. Parenterāls dzelzs var samazināt vienlaicīgi ievadītas perorālas dzelzs absorbciju. Parenterālu dzelzs preparātu pārdozēšana var izraisīt sāpes, iekaisuma reakcijas, abscesu veidošanos un nepārejošas muskuļaudu krāsas izmaiņas injekcijas vietā, kā arī palielināt bakteriālas infekciju risku. Turklāt pārdozēšana var izraisīt jatrogēnu saindēšanos, kuras simptomi ir: bālas gļotādas, hemorāģisks gastroenterīts, vemšana, tahikardija, hipotensija, dispneja, locekļu tūska, klibošana, šoks, nāve, aknu bojājumi. Var izmantot balstterapiju, piemēram, lietot helatējošus līdzekļus. Ir jārīkojas tā, lai nepieļautu nejaušu pašinjekciju, īpaši personām ar pastiprinātu jutību pret dzelzs dekstrānu. Ja notikusi nejauša pašinjekcija, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. Pēc lietošanas mazgāt rokas. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA 12/2011 CITA INFORMĀCIJA Recepšu veterinārās zāles. Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti. Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi.

Līdzīgi produkti

Skatīt vairāk

Magnum Veterinārija SIA

PBLC Biznesa Centrs
Ulbrokas 23, Rīga, LV-1021

Skatīt karti

Kontaktinformācija

T. +371 6716 0091
F. +371 6716 0095

magnum@magnumvet.lv

Magnum

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, tu piekrīti sīkdatņu lietošanas noteikumiem!