Reģistrēties

8000 1008

Personu datu apstrādes noteikumi01.01.2019

Aizpildot šo aptauju aptaujas dalībnieks piekrīt savu personas datu - vārds, uzvārds, iestāde, e-pasta adrese, IP adrese (turpmāk - Dati), izmantošanai tādā apjomā kādā tie ir sniegti šajā aptaujā, ar skaidru un nepārprotamu mērķi piedalīties sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Magnum Veterinārija" aptaujā "Kas aktuāls veterinārmedicīnas speciālistiem?"

Datu pārzinis: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Magnum Veterinārija", reģistrācijas Nr. 40003619306, juridiskā adrese: Ulbrokas iela 23, Rīga, Latvija, LV 1021, e-pasta adrese: magnum@magnumvet.lv, kontakttālrunis: 6716 0091 (turpmāk - SIA "Magnum Veterinārija"). Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties SIA "Magnum Veterinārija" juridiskajā adresē, aptaujas dalībnieks var uzdot jautājumu/us par savu Datu apstrādi.

Datu apstrādes nolūks: iegūtie Dati tiks apstrādāti tikai, lai analizētu, kā uzlabot SIA "Magnum Veterinārija" sniegtos Pakalpojumus, lai aptaujas dalībnieks varētu piedalīties aptaujā par www.magnumvet.lv lietošanas ērtumu, saziņai ar aptaujas dalībnieku un tā informēšanai.

Datu apstrādes pamats: aptaujas dalībnieka piekrišana, kas tiek sniegta uzsākot pildīt aptaujas anketu un SIA “Magnum Veterinārija” leģitīmās intereses: informācijas glabāšana, normatīvo aktu prasību ievērošana, juridisko strīdu risināšana, un SIA “Magnum Veterinārija” likumīgo tiesību aizsardzība iespējamo strīdu gadījumā.

Datu glabāšanas termiņš: viens kalendārais gads pēc aptaujas aizpildīšanas, ja vien Datu apstrādes uzņēmumam nav juridisks pienākums Datus glabāt saskaņā ar spēkā esošajām tiesību normām un/vai ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā savu leģitīmo interešu aizstāvībai un/vai Datu apstrādei nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

SIA "Magnum Veterinārija" aizsargā Datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA "Magnum Veterinārija" saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus. Dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ). SIA "Magnum Veterinārija" Datus neizpaudīs trešajām personām, kurām nav tiesisks pamats apstrādāt Datus, ja vien tas nav nepieciešams normatīvo aktu prasību izpildīšanai, aptaujas dalībnieka lūgumu izpildīšanai, vai arī, ja tas ir citādā veidā tiesiski pamatots.

Aptaujas dalībnieks var jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu Datu izmantošanai, sazinoties ar SIA "Magnum Veterinārija". Šādā gadījumā aptaujas dalībnieki Dati tiek dzēsti.

Aptaujas dalībniekam ir tiesības iepazīties ar Datiem, kas tiek apstrādāti, lūgt to dzēšanu vai labošanu, apstrādes ierobežošanu vai citu darbību veikšanu. Rīki, kurus aptaujas dalībnieks var izmantot, lai Datus labotu, aktualizētu vai dzēstu, ir e-pasts: magnum@magnumvet.lv vai rakstisks, pašrocīgi parakstīts identificējams paziņojums, ko nosūta uz SIA " Magnum Veterinārija " juridisko adresi Ulbrokas iela 23, Rīga, Latvija, LV 1021 ar atzīmi “Mani dati”.

Ja aptaujas dalībnieks uzskata, ka viņa privātuma tiesības ir pārkāptas, aptaujas dalībnieks var iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

Magnum Veterinārija SIA

PBLC Biznesa Centrs
Ulbrokas 23, Rīga, LV-1021

Skatīt karti

Kontaktinformācija

T. +371 6716 0091

magnum@magnumvet.lv

Magnum

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, tu piekrīti sīkdatņu lietošanas noteikumiem!